Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry

ALPSKÉ LYŽOVANIE
Vo Vysokých Tatrách ho z hľadiska historického možno chápať ako vplyv alpskej lyžiarskej školy na vývoj lyžovania v Tatrách. Prvé lyže do Tatier priniesol smokovecký lekárnik Karol Cornidesz v roku 1865 z Nórska. Zostali však len vystavené ako kuriozita v jeho lekárni. Po prvý raz prakticky popužil lyže Mikuláš Szontágh st. v roku 1876, keď si zo Švajčiarska priniesol prvé lyže alpského pôvodu a stal sa aj prvým propagátorom, rozširovateľom a učiteľom lyžovania. Knieža Kristián Kraft von Hohenlohe Oehringen tiež zadovážil nórske lyže pre svojich lesníkov po roku 1879. Arciknieža Jozef v roku 1886 pri návšteve Štrbského Plesa priniesol (a sám používal) niekoľko párov lyží zo Švajčiarska. Husársky kapitán c. k. armády Kamil Lerch zo Spišskej Belej zavádzal lyže v armáde od roku 1876 a prvé lyžiarske cvičenie uskutočnil 34. c. k. pluk z Kežmarku a Levoče vo februári roku 1899. Na záver cvičenia boli aj prvé známe lyžiarske preteky. Prvé lyžiarske preteky v zjazde usporiadal MUDr. Michal Guhr v roku 1911 v Tatranskej Polianke, so štartom od Sliezskeho domu. V roku 1956 sa na Skalnatom plese uskutočnila Veľká cena Slovenska, dnes najvýznamnejšie preteky v alpských disciplínach, ktoré sa na území Vysokých Tatier usporadúvajú. Terénne a klimatické pomery vo Vysokých a Belianskych Tatrách sú vhodné len pre niektoré z dnešných alpských lyžiarskych disciplín, najmä pre točivé. Klimatické podmienky kontinentálnej klímy Tatry znevýhodňujú v snehových pomeroch pred Alpami. Iba čiastočne túto nevýhodu dokáže zmierniť mechanické zasnežovanie. Lyžiarskymi strediskami sú Podbanské, Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso, Ždiar.


PLESNIVEC ALPÍNSKY
(Leontopodium alpinum) Je to 5 - 30 cm vysoká trváca bylina, porastená hustými bielymi chĺpkami, s priamou, riedko olistenou stonkou, úzkymi kopijovitými listami, zakončenou jedným až tromi bielymi plstnatými,dvojnásobne zloženými kvetmi usporiadanými vo vrcholíku. Plody sú žltobiele nažky s chocholíkom . Rastie len na vápencovom skalnom podloží na kamenistých pôdach alpínskeho a subalpínskeho pásma. Na celom území B. T., Červených vrchov a Sivého vrchu je chránený. Je ohrozeným druhom napriek tomu, že sa vyskytuje i v iných vyšších vápencových horstvách Slovenska.


TATRANSKÁ LOMNICA
Jedna z troch centrálnych tatranských osád v strednej výške 870 m. n. m. Vznik sa datuje v roku 1892, kedy Ministerstvo pôdohospodárstva pre uhorský erár odkúpilo 946 katastrálnych jutár pôdy. Ako prvá vyrástla horáreň a niekoľko letohrádkov, už v roku 1893 hotel Lomnica. V roku 1895 z umelo vytvorenej stanice Studený Potok vybudovali odbočku Kežmarskej dráhy a do osady prišiel v septembri prvý vlak. V roku 1911 bola osada dopravne prepojená traťou Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca. Kúpeľný charakter rýchlo rastúcej osady mal zvýrazniť Kúpeľný dom s bazénom v maurskom štýle. V roku 1905 dali do užívania prostredný z troch tatranských Grand hotelov. Rozvoj osady pokračoval potom búrlivejšie v medzivojnovom období. Dominantou sa stala aj funkcionalistická stavba zotavovne Morava.
Súbežne s rozvojom osady rástla popri rekreačnej a liečebnej aj športová funkcia. Už v roku 1908 tu bolo vôbec prvé golfové ihrisko na území Uhorska. O rok neskôr bola uvedená do prevádzky aj bobová dráha, ku ktorej pribudol výťah na elektrický pohon. V Tatranskej Lomnici v tom čase vznikla aj prvá požičovňa športových potrieb. V medzivojnovom období vybudovali viaceré tenisové kurty a ihriská. Osobitný význam pre osadu mala výstavba lanovej dráhy na Skalnaté pleso a Lomnický štít (viď st. 27 - 28). Ďalší rozvoj osady nastal v období po II. svetovej vojne, najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Vyrástli viaceré zotavovne, sídlisko pre obyvateľov. Bola vybudovaná kabínková lanová dráha na Skalnaté pleso, lyžiarske vleky v areáli Jamy. Pod osadou bol vybudovaný súbor kempov.

V Tatranskej Lomnici je sídlo Štátnych lesov TANAPu a organizácie spravujúcej TANAP. Je tu aj Múzeum TANAPu, Výskumná stanica TANAPu. Z osady sa vytratil kúpeľný a liečebný charakter. Administratívno - správne bola Tatranská Lomnica od roku 1947 obcou, dovtedy patrila do Veľkej Lomnice. Po roku 1990 sa stala, čo do počtu obyvateľov, najväčšou mestskou časťou mesta Vysoké Tatry.ŽDIAR
Obec medzi B. T. a Magurou jej reťazová sídelná forma sa tiahne popri ceste Slobody takmer 7 km dĺžky. Stred je v nadmorskej výške 895 m a obec má 1320 obyvateľov.
Lokalita sa prvý krát spomína v listine Juraja Horváta z roku 1590. V tom čase už bola zrejme stálejším sídlom valasských pastierov. František Lužinský, kastelán Horvátovcov - Palocsayovcov sa zrejme pričinil, že v roku 1628 sa už Ždiar v listine označuje ako obec . Jej obyvatwelia sa okrem chovu dobytka a obhospodarovania ornej pôdy živili i drevorubačstvom, a pálením dreveného uhlia. Prvých 13 ždiarskych rodín sa údajne začali osídľovať v Bachledovej doline. Neskôr v osídľovaní pokračovali cez Antočovský vrch, Blaščackú, Pavlovskú, Vaverčáckú, Bartušovskú a Monkovú dolinu, ako aj Slodičovský vrch a Príslop. Niektoré, ( napr. Príslop ) z týchto lazov už zanikli. Vzhľadom na životné podmienky v Ždiari bolo v tejto obci silné vysťahovalectvo do okolitých dedín, či oblastí Slovenska , ale i celého sveta. Napr. obyvatelia Liptovskej Tepličky majú svoje korene aj v Ždiari. Zaujímavým vysťahovalectvom bolo to, ktoré sa snažil zorganizovať knieža K.K. Hohenlohe v záujme rozšírenia svojich poľovných revírov chotárom Ždiaru, keď ponúkal ždiaranom za ich gazdovstvá náhradné napr. v Granč- Petrovciach, ale i na Zemplíne a inde, kde boli gazdovstvá na predaj. . Cirkevne bol katolícky Ždiar súčasťou lendackej farnosti až do roku 1739, kedy v Ždiari vznikla fara. Najstarčou sakrálnou stavbou bola drevená kaplnka na nižnom konci, ktorú postavili v roku 1693. V roku 1712 už stál drevený kostol s jedným oltárom a jedným zvonom. V roku 1733 bol teno kostol rozšírený , ale pre jeho schátralosť bol namiesto neho postavený druhý drevený kostol v roku 1768. Murovaná kaplnka na dolnom konci, stisnutá medzi dvoma starými lipami bola postavená v roku 1797. Tretí, murovaný kostol, ktorý i dnes stojí na pôvodnom mieste je z roku 1831.

V Ždiari boli až štyri cintoríny, z ktorých sa dodnes zachoval len jeden. Nádherný ždiarsky kroj a neopakovateľný folklór do Ždiaru pritiahli umelcov z celého sveta Tento impulz dal podnet k rozvoju cestovného ruchu. Vzhľadom na neretabilné poľnohospodárstvo sa dnes čoraz viac ždiarskych rodín venuje najmä poskytovaníu ubytovania v súkromí. V obci pribúdajú objekty so zameraním na turizmus (penzióny, hotely). V 70-tych rokoch 20. stor. sa lokalita Strednica začala profilovať ako lyžiarsky areál, neskôr aj Bachledova dolina.

Uznesením vlády č. 315/1977 boli časti obce vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok je evidovaných 117 pamiatok ľudovej architektúry. Typická pre obec je usadlosť s prísne uzavretým celkom, ktorému dominuje trojpriestorový karpatský dom so stromami, obyčajne jaseňami vysadenými pred domom.
Hotels City Rating

Bratislava  4 stars

Bratislava Good

Hotel Sorea Titris Tatranska Lomnica  3 stars

Tatranska Lomnica Fabulous

Hotel Plus Bratislava  3 stars

Bratislava Good

Loft Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Apollo Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Devin Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Aquacity Seasons Poprad  3 stars

Poprad Fabulous

Radisson Blu Carlton Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Rotunda Demanovska Dolina  4 stars

Demanovska Dolina

Hotel Premier Trnava  3 stars

Trnava Superb

Nivy Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Crowne Plaza Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Branc Senica  3 stars

Senica Very good

Austria Trend Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Grand Hotel Praha Tatranska Lomnica  4 stars

Tatranska Lomnica Very good

Hotel Green Dolny Kubin  3 stars

Dolny Kubin

Park Inn Danube Bratislava  4 stars

Bratislava Very good

Kukucka Tatranska Lomnica  4 stars

Tatranska Lomnica

Mama'S Design & Boutique Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Set Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Park Hotel Tartuf Beladice  3 stars

Beladice Superb

Hotel Marathon Senec  4 stars

Senec Superb

Hotel Mikado Nitra  4 stars

Nitra Superb

Dixon Congres Hotel Resort Banska Bystrica  4 stars

Banska Bystrica Guest rating

Hotel Gerlach Poprad  3 stars

Poprad Good

Garni Hotel Anne-Mary Piest'any  3 stars

Piest'any Fabulous

Art Hotel William Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Avance Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Bankov Kosice  4 stars

Kosice Fabulous

Hotel Junior Bratislava  3 stars

Bratislava Good

Tatra Hotel Poprad  3 stars

Poprad Guest rating

Hotel Besenova  3 stars

Besenova Superb

Hotel Aphrodite Rajecke Teplice  4 stars

Rajecke Teplice Fabulous

Hotel Kamei Snina  3 stars

Snina

Hotel Predium Vrable  4 stars

Vrable

Doubletree By Hilton Kosice  4 stars

Kosice Superb

Hotel Yasmin Kosice  4 stars

Kosice Superb

Tatra Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Partizan Tale  4 stars

Tale Superb

Hotel Zochova Chata Modra  4 stars

Modra Very good

Hotel Therma Dunajska Streda  4 stars

Dunajska Streda Fabulous

Hotel Encian Rajecke Teplice  3 stars

Rajecke Teplice Superb

Lindner Hotel Gallery Central Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Viktor Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Mercure Bratislava Centrum  4 stars

Bratislava Superb

Doubletree By Hilton Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Mamaison Residence Sulekova Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Danubia Gate Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Falkensteiner Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Saffron Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Color Bratislava  3 stars

Bratislava Very good

Baronka Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Good

Holiday Inn Bratislava  4 stars

Bratislava Very good

Aplend City Hotel Michalska Bratislava  3 stars

Bratislava Superb

Aston Hotel Bratislava  3 stars

Bratislava Very good

Hotel Agatka Bratislava  4 stars

Bratislava Very good

Holiday Inn Trnava  4 stars

Trnava Superb

Boutique Hotel Bristol Kosice  4 stars

Kosice Fabulous

Hotel Elizabeth Trencin  4 stars

Trencin Superb

City Residence Kosice  4 stars

Kosice Superb

Best Western Hotel Capital Nitra  4 stars

Nitra Fabulous

Hotel Max Inn Bratislava  3 stars

Bratislava Superb

Hotel Sorea Regia Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Kaskady Sliac  4 stars

Sliac Superb

Hotel Grand Jasna Demanovska Dolina  4 stars

Demanovska Dolina Very good

Hotel Poprad  3 stars

Poprad Fabulous

My Home Apartments Bratislava  3 stars

Bratislava Superb

Aphrodite Palace Rajecke Teplice  4 stars

Rajecke Teplice Good

Hotel Lomnica Tatranska Lomnica  4 stars

Tatranska Lomnica

Nh Bratislava Gate One  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Antares Bratislava  4 stars

Bratislava Fabulous

Skaritz Hotel And Residence Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Hotel Matysak Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Botel Gracia Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Modena Bratislava  3 stars

Bratislava Very good

Centrum Kosice  3 stars

Kosice Fabulous

Premium Bratislava  4 stars

Bratislava Very good

Holiday Inn Zilina  4 stars

Zilina Superb

Hotel West Bratislava  4 stars

Bratislava Very good

Hotel Zlaty Dukat Kosice  4 stars

Kosice Superb

Grand Hotel Pressburg  4 stars

Bratislava Guest rating

Hotel Blue Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Fis Strbske Pleso  3 stars

Strbske Pleso Fabulous

Echo Hotel Bratislava  3 stars

Bratislava Guest rating

Impiq Hotel Trnava  4 stars

Trnava Very good

Ambassador Kosice  4 stars

Kosice Superb

Eco Friendly Hotel Dalia Kosice  4 stars

Kosice Very good

Film Hotel Bratislava  3 stars

Bratislava Very good

Grand Hotel Trencin  3 stars

Trencin Superb

Hotel Galanta  4 stars

Galanta Superb

Hotel Blue Garni Bratislava  3 stars

Bratislava Guest rating

President Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Medium Hotel Bratislava  4 stars

Bratislava Superb

Prestige Trnava  4 stars

Trnava Very good

Hotel Grand Zilina  3 stars

Zilina Very good

Econo Hotel Zilina  3 stars

Zilina Fabulous

Hotel Sun Senec  4 stars

Senec Good

Hotel Zatoka Senec  3 stars

Senec Very good

Vila Grand Nova Lesna  3 stars

Nova Lesna Exceptional

Hotel Magnus Trencin  4 stars

Trencin Very good

Hotel Privilege Kosice  4 stars

Kosice Superb

Bastion Apartments Bratislava  3 stars

Bratislava Superb

Best Western Tulipan Tatranska Lomnica  4 stars

Tatranska Lomnica Guest rating

Hotel Kotva Bratislava  3 stars

Bratislava

Penzion Central Park Zilina  3 stars

Zilina Exceptional

Hotel Esprit Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Senec Lake Resort  4 stars

Senec Fabulous

Hotel Lesna (Adults Only) Stara Lesna  4 stars

Stara Lesna Good

Hotel Bystricka S.R.O. Martin  3 stars

Martin Fabulous

Hotel Stefanik Myjava  4 stars

Myjava

Hotel Panorama Trencianske Teplice  4 stars

Trencianske Teplice Superb

Hotel Golfer Kremnica  3 stars

Kremnica Guest rating

Hotel Galileo Zilina  3 stars

Zilina Fabulous

Hotel Sitno Vyhne  4 stars

Vyhne

Apartment Hotel Liptovsky Dvor Liptovsky Jan  4 stars

Liptovsky Jan Superb

Horsky Hotel Srdiecko Brezno  3 stars

Brezno

Hotel Avalanche Vysoke Tatry  3 stars

Vysoke Tatry Superb

Hotel Mousson Michalovce  4 stars

Michalovce Superb

Hotel Lucivna  3 stars

Lucivna

Hotel Crocus Strbske Pleso  4 stars

Strbske Pleso Superb

W Hotel Bratislava  3 stars

Bratislava Fabulous

Hotel Tenis Zvolen  4 stars

Zvolen Fabulous

Hotel Altenberg Stare Hory  3 stars

Stare Hory

Hotel Spectrum Trnava  3 stars

Trnava Good

Hotel Lev Levice  3 stars

Levice

Hotel London Trnava  3 stars

Trnava Very good

Hotel Kormoran Samorin  4 stars

Samorin

Hotel Centrum Nitra  4 stars

Nitra Fabulous

Hotel Avion Bratislava  3 stars

Bratislava Good

Hotel Expo Bratislava  3 stars

Bratislava Guest rating